Värdepappersförvaltning

Vår värdepappersförvaltning omfattar i huvudsak aktier noterade på fyra geografiska marknader; Sverige, Finland, Norge och USA, samt de mer potentiellt sekundära marknaderna Storbritannien och Kanada.

Förvaltningen av vår värdepappersportfölj är långsiktig och fast baserad i värdeanalys. Den kan delas upp i en passiv del och i en aktiv del. I den senare är vår strävan vara aktiva ägare.

Erlinghundras målsättning är att över tid skapa avkastning, som med marginal överstiger riskfria räntebärande placeringar. 

Fastighet Sigtuna