Kvalitetspolicy

Att äga och förvalta fastigheter handlar om att för våra hyresgäster skapa en behaglig inomhusmiljö med god ventilation och balanserad värme. Men utomhusmiljön är lika viktig. Från tomt- och gräsmattor samt planteringar vid våra fastigheter, till den större bilden där närområde, stad och natur ingår.

Vi skall erbjuda lokaler och bostäder i välskötta och bra belägna fastigheter som står för trygghet och säkerhet. Personligt bemötande och effektivitet är självklarheter i vårt arbete.

Genom att alltid hålla vad vi lovar, skapar vi långsiktigt goda relationer med våra hyresgäster och samarbetspartners.

Gågata Sigtuna