Fastigheter

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter belägna i Mälardalen. Vårt fokus är långsiktigt och vi strävar efter att vara en lokal aktör med god kännedom om de lokalmarknader på vilka vi verkar. Vi vill finnas nära våra verksamheter. Vår affärsidé är att via förvärv och egen utveckling, äga, förvalta och utveckla välbelägna fastigheter på orter i vårt närområde vilka vi bedömer som attraktiva och med tillväxtpotential.

Dārta Properties

Vidare äger vi via dotterbolag en portfölj med fastigheter i Lettland. Denna förvaltas av en lokal organisation från vårt kontor i Riga. För vidare information se: darta.lv 

Darta kontor
Darta medarbetare
Från vänster: Martins Berzins, Baiba Pruse, Renars Bergs, Aigars Zviedris