Lant- och skogsbruk

Inom de gröna näringarna bedriver vi spannmålsodling, fruktodling, djuruppfödning och förvaltar våra skogsmarker.

Vår skog är certifierad genom FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).