Lant- och skogsbruk

Inom de gröna näringarna bedriver vi spannmålsodling, fruktodling, djuruppfödning och förvaltar våra skogsmarker.