Vår historia

Erlinghundra AB är ett familjeägt investeringsföretag som bildades 2011 och som investerar i fastigheter, värdepapper och inom lant- och skogsbruk.

Under 2012 skedde de första förvärven av kommersiella fastigheter i Mälardalen, och huvudkontoret etablerades i egen fastighet i centrala Sigtuna. Verksamheten kom åren därefter att utvidgas till areella näringar inom jord och skog. Våra fastigheter utgör ett blandat bestånd av bostäder, kontor, handel och fastigheter för olika industriella ändamål, samt gårdar och rena skogsfastigheter.

Erlinghundra ingår i en koncern som har verksamheter i Sverige, Estland och Lettland.

Erlinghundras målsättning är att över tid och med låg risk skapa avkastning på det egna kapitalet som med marginal överstiger riskfria räntebärande placeringar.