Hyresgäst hos oss

Vår målsättning är att alltid finnas nära till hands. Förvaltning av våra fastigheter sker främst genom egna fastighetsskötare.

Lokaler & bostadslägenheter

Vi ska förse våra kunder med trivsamma, ändamålsenliga lokaler och bostadslägenheter och tillse att dessa väl uppfyller de krav och behov som kunden önskar.

Kommunikation & tillgänglighet

Vi vill kunna kommunicera på ett enkelt sätt med våra hyresgäster, och skall inte vara längre bort än ett telefonsamtal eller ett email.

Felanmälan för befintliga hyresgäster