Finansiell policy

Erlinghundras finansiella målsättning är att över tid och med låg risk skapa avkastning på det egna kapitalet som med marginal överstiger riskfria räntebärande placeringar, och det egna kapitalet i koncernen skall vid varje tidpunkt utgöra minst 75% av koncernens samlade balansomslutning. Investeringar skall vid varje tillfälle sådana sker följa antagna beslut i styrelse och investeringskommitté och skall generellt vara långsiktiga och i enlighet med koncernens antagna principer för hållbarhet.

Mossa och träd