Styrelse

Niklas

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Ledamot av styrelsen sedan 2012

Fredrik

Fredrik Moberg

Ordinarie Ledamot

Ledamot av styrelsen sedan 2022

Michael

Michael Niklasson

Ordinarie Ledamot

Ledamot av styrelsen sedan 2022

Ludvig

Ludvig Braathen

Ordinarie Ledamot

Ledamot av styrelsen sedan 2011

Mattias

Mattias Högström

Suppleant

Suppleant i styrelsen sedan 2017

Revisor

Niklas Renström

PwC Stockholm

Bolagets revisor sedan 2011

Koncernens revisor från 2023